EOS 3D Printer

  • Posted on: 16 April 2014
  • By: Tehnoprogres

Aditivne tehnologije vam omogućuju da brzo, fleksibilno i cijenovno prihvatljivo izradu dijelova iz 3D CAD podatka - tehnologija koja vam pomaže da izvršite zadatke na inovativan naćin. Dijelovi su građeni sloj po sloj topljenjem finog metalnog ili polimerskog praha pomoću laserske zrake čime omogućava izradu ekstremno kompleksnih geometrijskih oblika. Sposobnost za proizvodnju takvih dijelova vrlo brzo omogućava fleksibilnu i ekomomičnu proizvodnju pojedinih dijelova ili serija, što opet omogućuje identifikaciju problema u ranoj fazi razvoja proizvoda što će znatno skratiti vrijeme razvoja  do izlaska na tržište.