Primjena 3D printera u avio industriji

  • Posted on: 23 January 2015
  • By: Tehnoprogres

Primjena 3D printera u avio industriji za izradu metalnih dijelova kompleksne geometrije.