3D printeri SLS

EOS 3D Printer

  • Posted on: 16 April 2014
  • By: Tehnoprogres
Tehnoprogres, 3D printanje, EOS

Aditivne tehnologije vam omogućuju da brzo, fleksibilno i cijenovno prihvatljivo izradu dijelova iz 3D CAD podatka - tehnologija koja vam pomaže da izvršite zadatke na inovativan naćin. Dijelovi su građeni sloj po sloj topljenjem finog metalnog ili polimerskog praha pomoću laserske zrake čime omogućava izradu ekstremno kompleksnih geometrijskih oblika.